Samenstelling team schooljaar 2023-2024

 
Groepsleerkrachten:  
Groep 1-2A Noortje de Kort en Sophie Maes
Groep 1-2B Ankie van de Ven
Groep 1-2T Nieklet Arts
Groep 3 Amarantha Rausch
Groep 4 Vivian Welleman en Iris van Hees
Groep 5 Ilse van Gastel en Marjolein Heijmans
Groep 6 Lizette Sneijers
Groep 7 Susan Mols
Groep 8 Mukadder Yavuz en Monique Dank
Taalschoolgroep Maaike Delfgaauw en Daisy van Beers
   
Groepsondersteuning:  
Onderwijsassistenten Gitte Vanhout, Zoë van de Ven en Nazli Jourhi
Leerkrachtondersteuners Luc van Wandelen, Nadika Balentijn en Indy Barre
Onderwijsassistenten Taalschool Aicha Bouwens en Zoë van de Ven
   
Extra:  
Ambulant Claudia Vorselaars
Gymleerkracht Joris Swaanen
   
Schoolleiding en -ondersteuning:  
Directeur Bram Boek
Teamleider Petra Brun
Kwaliteitscoordinatoren (oa leerlingenzorg) Marsha Bosma en Monique Dank
Administratie Petra Horvers
Conciërge / Eventmanager Myriam Beerendonk
   
Specialisten en bijzondere taken:  
Coördinator VVE Nieklet Arts
Expertteam Rekenen Amarantha Rausch en Susan Mols
Expert-leraar EDI Lizette Sneijers
Expertteam Taal/Lezen Monique Dank, Mukadder Yavuz en Claudia Vorselaars
Expert-leraar Cultuureducatie/NKC Amarantha Rausch
Coördinator Sociale veiligheid Marsha Bosma en Monique Dank
Intern vertrouwenscontactpersoon Monique Dank en Marsha Bosma
BHV-ers Susan Mols, Lizette Sneijers, Noortje de Kort en Luc van Wandelen
Coördinator Educatief Partnerschap Deva Kalayci-Schuurmans (ContourDeTwern)
Begeleider Passend Onderwijs  Rob Maes
Wijkverpleegkundige Ebru Tunc (GGD)
Leerplichtambtenaar Monique Post (Gemeente Tilburg)
Schoolmaatschappelijk Werk Liselotte Heerema (Toegang Tilburg)
















                         





                          
                

                                     























 
Cookie instellingen