Schoolgids

Schoolgids OBS De Sleutel 2023-2024

Onze schoolgids, de Sleutelwijzer, is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Uitgangspunten van de school zijn veiligheid, vertrouwen en respect. Immers, het veilig en vertrouwd voelen in de school is de voorwaarde voor een goede schoolloopbaan van een kind. Omdat we de (sociale) veiligheid en het welbevinden van kinderen heel belangrijk vinden, werken wij met kinderen en ouders/verzorgers aan een positief schoolklimaat.

Download hier de Schoolkalender (onderdeel schoolgids) van schooljaar 2023-2024   

Download hier de Sleutelwijzer van schooljaar 2023-2024.

Meer informatie.
Er zullen altijd vragen overblijven waar u geen antwoord op vindt in deze gids. Wij zijn graag bereid om u vrijblijvend de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden. Via het algemene telefoonnummer van de school (013-4553905), maakt u eenvoudig een afspraak. 
 
Zit uw zoon of dochter al bij ons op school en hebben uw vragen betrekking op de situatie van uw kind, dan kunt u altijd terecht bij de betreffende groepsleerkracht. De schoolleiding kan u helpen als het over beleidsmatige zaken gaat. 
 
Tot slot.
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Wij hopen dat u onze Sleutelwijzer met plezier en belangstelling zult lezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!
Cookie instellingen