Kernwaarden, missie en visie

Kernwaarden

Bij OBS De Sleutel geloven we dat iedereen waardevol is, dat kinderen graag willen leren, dat het altijd beter kan en dat we samen het verschil maken.

Dat betekent dat we van onszelf en anderen verwachten dat we moeite doen om elkaar te leren kennen, dat we elkaar met respect behandelen, dat we willen leren en reflecteren, dat we de kinderen echt zien en dat we naar elkaar luisteren.

Deze kernwaarden zijn onze overtuigingen, ze gaan over waar we in geloven en ze verklaren waarom wij de dingen doen zoals we ze doen. Ze komen niet alleen voort uit het openbare karakter van de school, maar ook uit onze kerntaak, uit onze geschiedenis, de locatie én de mensen in en rond de school.
 

Missie

Als basisschool hebben wij in de eerste plaats de kerntaak om het beste onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Wij willen onze leerlingen laten ervaren dat je vrijwel alles kan leren als je maar veel oefent. We willen ze leren van hun eigen kracht uit te gaan en vertrouwen te hebben in eigen kunnen. Wij willen dat ze die kennis en ervaring meenemen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs, waar ze nog meer kunnen leren en oefenen. Wij willen daarmee bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen de kans krijgt om te ervaren wat het is om ergens heel goed in te zijn en om een positieve bijdrage te leveren, op welke manier dan ook.
 

Visie

Onze (onderwijs)visie op hoe wij denken onze missie te volbrengen is gebaseerd op 5 pijlers:

1. De aangeboden leerstof moet zoveel mogelijk de ontwikkeling en leerbehoefte van het kind volgen in plaats van andersom.
2. We streven naar een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig en geborgen voelen.
3. Onze organisatie en werkwijze moet bewezen effectief zijn én toegespitst zijn op onze leerlingenpopulatie.
4. Onze teamleden zijn het belangrijkste kapitaal binnen de school.
5. We streven naar partnerschap met ouders/verzorgers en onze directe omgeving.

Deze pijlers hebben direct invloed op de organisatie en uitvoering van ons onderwijs.
 
Cookie instellingen