Ons onderwijs

Ons koersplan beschrijft op hoofdlijnen de strategische keuzes of gewenste schoolontwikkelingsrichting van de school voor de komende 4 jaar. Op hoofdlijnen, omdat de bij dit document behorende ambitiekaarten dieper ingaan op wat we willen bereiken, waarom we dat willen en hoe en wanneer we dat willen doen. Het document staat dus niet op zichzelf. Onze huidige prestaties en kenmerken van de school, strategische keuzes op bestuursniveau én maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vormen een belangrijk kader voor de koers van OBS De Sleutel.

Klik hier om het koersplan 2020 - 2024 te openen.
Cookie instellingen