Verkeerseducatie

Onze school bezit het Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL). Daar zijn we trots op, omdat we verkeerseducatie en verkeersveiligheid heel belangrijk vinden voor onze leerlingen.

Jaarlijks activiteitenplan

De school maakt jaarlijks een activiteitenplan t.b.v. verkeerseducatie. Het plan wordt uitgevoerd onder leiding van een van onze teamleden. Wij dienen onze plannen jaarlijks in bij de provincie Noord Brabant. Wordt het goedgekeurd dan ontvangt de school subsidie. Met deze subsidie kunnen wij de extra verkeersactiviteiten bekostigen.

Doelstelling

Wat is onze doelstelling? Wij willen de verkeersvaardigheden van onze leerlingen vergroten. En bewustwording van ouders en andere betrokken vergroten ten behoeve van de verkeersveiligheid rondom de school. We werken samen met onze buren, KBS De Stelaertshoeve in een werkgroep Verkeersveiligheid. Samen organiseren we bijvoorbeeld het verkeersexamen en denken we na over de verkeersveiligheid rond de school. Ook nemen wij deel aan het regionale verkeersoverleg.

Aan welke activiteiten moet u denken? Onze school biedt verkeerslessen aan via de methode wijzer in het verkeer. Er worden ook extra activiteiten gepland om de verkeersvaardigheden te vergroten. Denk hierbij aan onder andere:

* Praktisch en theoretisch verkeersexamen leerlingen
* Streetwise (ANWB)
* Dode hoek-project
* Pleintje verkeer
* Fietsencontrole
* Verkeersprojecten bij de kleuters
* Verschillende clinics
* Verkeerseducatie in de klas
* Activiteiten om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.

Geplande data:
29 augustus; plannen verkeersexamen, activiteitenplanning
26 september 2018; praktisch verkeersexamen
25 oktober; overleg werkgroep, eerste invullen activiteitenplan BVL
30 januari; overleg werkgroep
1 mei; overleg werkgroep, definitief maken activiteitenplan BVL, evaluatie