Missie & Visie

Een school:

  • Die openstaat voor alle kinderen en op die manier een afspiegeling is van de wijk, de leefgemeenschap van onze kinderen.
  • Met een lage drempel voor kinderen en ouders.
  • Waar we respect hebben voor elkaar, elkaar helpen en elkaar vertrouwen.
  • Waar maatwerk geboden wordt voor elke leerling, zodat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen.
  • Die zich bezig houdt met een brede vorming van kinderen: kennisgebieden, maatschappelijke en sociale waarden, kunstzinnige en culturele vorming.
  • Waar samengewerkt wordt met allerlei instanties, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en hun ouders.
  • Waar opbrengstgericht gewerkt wordt.
  • Die ‘De Sleutel tot succes’ is.