Ouderkamer

Ouderkamer en ouderbetrokkenheid

Al onze activiteiten zijn erop gericht om samen met ouders de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Wij willen dit graag samen met u doen! In de ouderkamer worden activiteiten en cursussen georganiseerd die zowel bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen als aan het welbevinden van de ouders/verzorgers. Heeft u aan bepaalde onderwerpen behoeften, laat het ons weten! Voorbeelden van activiteiten zijn: samen koken, werken aan taalontwikkeling, omgaan met ongewenst gedrag en ‘hoe help ik mijn kind op school’.

Onze ouderkamer vindt plaats op iedere dinsdag van 08.15 – 09.15 uur. Er is dan uitgebreid gelegenheid om gezellig samen een kopje koffie of thee te drinken. Oudercoördinator Ilke is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden en met de ouders/verzorgers te praten over de onderwerpen die u belangrijk vindt. Tevens kunt u dan gebruikmaken van onze spelletjes-uitleenservice, zodat u thuis met uw kind(eren) gezellig en leerzaam aan de slag kan.