Verlof

 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan kunt u hieronder het formulier downloaden. U kunt dan het formulier uitprinten en ingevuld inleveren bij de directeur.

Het formulier moet gebruikt worden als u vrij wilt hebben voor:
religieuze feestdagen – vakantie buiten de schoolvakanties – familie-omstandigheden

Aanvragen van verlof Verzoeken voor verlof moeten 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directie. Hiervoor moet u het onderstaande formulier gebruiken. De directie ondertekent dan uw verlof of overlegt met de leerplichtambtenaar.

Klik hier voor het formulier